Kompostownik dla gmin

Sortownie i kompostownie odpadów jest koniecznością nie tylko w Europie ale i w Polsce, a wiadomo, że kompost to najlepszy nawóz organiczny.

Wiele gmin staje przed problemem biodegradacji odpadów organicznych w miastach i wsiach. Wybudowanie miejskiej kompostowni jest problematyczne z uwagi na wielomilionowy koszt ale jej działanie może być też uciążliwe dla mieszkańców.

Wyposażenie gospodarstw domowych w kompostowniki jest dużo tańsze, eliminuje koszt transportu odpadów poprzez kompostownie ich w miejscu powstawania, zapobiega zanieczyszczeniu kompostu, pozwala mieszkańcą wnieść swój wkład w ochronę środowiska.

Kompostowanie przydomowe jest najtańszą, najprostszą i zgodną z naturą metodą zmniejszania ilości odpadów biologicznych. Niesie za sobą korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

Chcąc uniknąć podwyżek opłat za wywóz odpadów gminy wprowadzają limity na ich odbiór i decydują się na wdrażanie programów promujących kompostowanie. Należą do nich m.in.:

Gmina Milicz „ Ograniczaj bioodpady- załóż kompostownik”
Gmina Brwinów „Kompostowniki dla mieszkańców”
Urząd miasta i gminy Wrocław „ Kompostownik – wygoda i ekologia”
Urząd miasta i gminy Niemcza Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystszego jutra”
Gmina Dzierżoniów “Edukacja i aktywizacja społeczności Gmin zrzeszonych w Związku ZGPD7 na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami”

Mieszkańcy mogą ubiegając się o dotacje na zakup kompostownika, lub dostarcza go gmina na zasadzie dzierżawy

Jak donosi portal nto.pl  „Bioodpady odbiera zaledwie 48 procent naszych samorządów. A na przykład w województwie śląskim robi to 67 procent gmin, a w dolnośląskim – 56 proc. Problem polega na tym, że nie wszyscy mieszkańcy mają kompostowniki. Ponadto niektórych odpadów roślinnych nie można tam składować, np. gałęzi. Efekt: mieszkańcy wyrzucają to przy polnych drogach i do lasu. „
czytaj więcej 

Zapraszamy przedstawicieli samorządów do współpracy – pomagamy wybrać kompostownik o najlepszej jakości i najkorzystniejszej cenie spośród produktów wiodących producentów.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres maciej@kompostownik.eu

O witrynie

Kompostowanie to idealny sposób na zmniejszenie odpadów i uzyskanie “złota ogrodników” czyli najlepszego nawozu do ogrodu.